2019-10-15 | Nyhet

Specialregler för folkbokföring vid särskilt boende för äldre

Äldre personer som vistas på ett särskilt boende ska i regel vara folkbokförda i samma kommun, dock finns ett undantag som är viktigt att veta om.

Enligt folkbokföringslagen ska den som vistas på ett särskilt boende för äldre som huvudregel vara folkbokförd i samma kommun som boendet ligger i.

I folkbokföringslagen finns, sedan januari 2016, däremot ett undantag för boende på ett särskilt boende i en annan kommun än hemkommunen. Om hemkommunen beviljar särskilt boende som finns i en annan kommun behöver inte folkbokföringsadressen ändras till den kommun dit personen har flyttat.

Hemkommunen har ett ansvar att meddela Skatteverket om de har placerat en person på ett särskilt boende i en annan kommun och som därmed är undantagen från bestämmelserna i folkbokföringslagen. Har hemkommunen tidigare inte informerat Skatteverket om detta bör det göras så snart som möjligt.

Exempel:

  • Person A är sedan tidigare folkbokförd i X kommun och ansöker hos X kommun och beviljas flytta till ett särskilt boende i X kommun.
    Person A ska då vara folkbokförd på det särskilda boendet i X kommun.
  • Person B är sedan tidigare folkbokförd i Y kommun och ansöker hos Y kommun och beviljas flytta till ett särskilt boende i X kommun.
    Person B ska då vara fortsatt folkbokförd i Y kommun.
  • Person C är folkbokförd i Y kommun och ansöker själv, och beviljas av X kommun att flytta till ett särskilt boende i X kommun.
    Person C ska då vara folkbokförd på det särskilda boendet i X kommun.