2019-10-01 | Nyhet

Nya stimulansmedel för att stärka och utveckla området hälsa

Regeringen och SKL tilldelar nya stimulansmedel till länets kommuner för arbetet med psykisk hälsa på länsgemensam nivå och för att förbättra för vårdens medarbetare inom kommunal hälso- och sjukvård.

Den 19 juni antog SKL två nya överenskommelser som ligger till grund för de nya stimulansmedlen. Utöver 80 miljoner, som även tilldelades 2018 till länets kommuner, tilldelas ytterligare 27 miljoner kronor till kommuner och Region Stockholm gemensamt för att stärka samverkan för personer som har behov av insatser från flera huvudmän, samt 23 miljoner till RSSlänk till annan webbplats (Regionala Samverkans- och Stödstrukturer) för att skapa goda förutsättningar för vårdens medarbetare inom den kommunala hälso- och sjukvården.

Just nu arbetas förslag fram och förankras på regional nivå, via Storsthlm, Region Stockholm och länets FoU-enheter, kring hur medlen bäst kan användas och även delvis fördelas till länets kommuner.

Om stimulansmedlen

Sedan 2016 avsätter länets kommuner och Region Stockholm fyra procent av tilldelade stimulansmedel för länsgemensamma insatser. De gemensamma stimulansmedlen används till de insatser, utbildningar, utvecklingsarbete och samverkansarbete som de två länsgemensamma projektledarna driver och som beskrivs på den länsgemensamma webbplatsenlänk till annan webbplats.