2019-06-12 | Nyhet

Regional överenskommelse kring spelmissbruk

Storsthlm och Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) har arbetat fram ett förslag till en överenskommelse mellan länets kommuner och Region Stockholm om samverkan kring människor med missbruk av spel om pengar. Överenskommelsen börjar gälla den 30 september 2019 och hittills har den antagits av 19 kommuner. Beslut från övriga kommuner väntas under juni månad.

Från den 1 januari 2018 finns tillägg i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen som ställer högre krav på att förebygga, motverka och ge stöd gällande beroende av spel om pengar. Förändringen innebär att socialtjänstens ansvar för spel om pengar likställs med andra missbruk, som alkohol och narkotika.

Detta har lett till ett förslag på tillägg i befintliga överenskommelser mellan länets kommuner och regionen om samverkan kring missbruk, psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning.

– I praktiken betyder ändringen i lagen att regionen och kommunerna måste samarbeta kring det gemensamma ansvaret. Vår förhoppning är att den nya överenskommelsen ska underlätta lokal samverkan, så att människor med spelproblem kan få rätt stöd så tidigt som möjligt, säger Åsa Danielsson, verksamhetschef för social välfärd och hälsa på Storsthlm.

Hundratusentals människor drabbade

Enligt Folkhälsomyndighetens egen framtagna statistik har över 4 procent av befolkningen någon typ av problem med spel om pengar. Lägg till det cirka 170 000 anhöriga, varav hälften är barn. Omgivningen drabbas av konflikter, stress och dålig ekonomi som en konsekvens av en närstående med spelproblem. Värre problem, som kriminalitet, våld i nära relation och självmord, förekommer.

Inför ändringen av socialtjänstlagen 2015 utförde Folkhälsomyndigheten och Sveriges kommuner och landsting (SKL) en enkät, vari 90 procent av kommunerna upplevde att de behöver mer kunskap om spelproblem. Detta resulterade i nytt kunskapsstöd för att förebygga spelproblem, som hittas på spelprevention.selänk till annan webbplats och kunskapsguiden.selänk till annan webbplats.

Kunskapsutbyte en nyckel

Mer kunskap tycks vara en förutsättning för att vi ska kunna förebygga och motverka spelberoende i länet. Därför bjuder Länsstyrelsen, tillsammans med Storsthlm, Stockholms stad och Stockholms universitet, in till två heldagskonferenser i december där vi ställer frågan: "Hur kan vi lokalt förebygga, uppmärksamma och ge stöd och vård till personer med spelproblem och deras anhöriga?"

Här presenterar vi bland annat den senaste forskningen om spelande och ger lokala exempel på spelförebyggande arbete. Syftet är att möjliggöra kunskapsutbyte, dela erfarenheter och öppna upp för samverkan kring spelfrågan.

Till hösten kommer ett program och information om anmälan, men avsätt den 4 eller 5 december redan nu i kalendern. Anmälningslänken kommer att finnas på Länsstyrelsen.se.länk till annan webbplats

  • 4 december: Nordost*- och Nordvästkommuner**
  • 5 december: Stockholms stad och Södertörnskommuner***


* Nordostkommuner: Danderyd, Lidingö, Norrtälje, Täby, Vallentuna, Vaxholm, Österåker.

** Nordvästkommuner: Sollentuna, Upplands Väsby, Ekerö, Järfälla, Sigtuna, Solna, Sundbyberg, Upplands-Bro.

*** Södertörnskommuner: Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje, Tyresö, Värmdö.