2019-05-13 | Nyhet

Uppdaterad samverkansplan kring ensamkommande barn

Framsidesbild för rapporten "Ensamkommande barn och unga som försvinner – samverkansplan och rutiner för Stockholms län"

Sedan 2017 finns en regional samverkansplan för arbetet med ensamkommande barn och unga som försvinner. Nu har den reviderats för att bättre spegla aktuella rutiner och processer. Den nya planen har förkortats och gjorts mer användarvänlig med till exempel tydliga checklistor.

Stockholms län var först i landet med att ta fram en samverkansplan för att både förebygga och hantera försvinnanden. Den riktar sig till aktörer som kommer i kontakt med ensamkommande barn och unga, och innehåller information och rutiner för att dels snabbt kunna sätta in skyddsinsatser för att förhindra ett försvinnande, dels kunna agera när ett barn eller ungdom har försvunnit.

– Barn och unga som kommer ensamma till Sverige för att söka asyl är ofta i en utsatt situation. Om de försvinner från myndigheternas mottagandesystem löper de hög risk att exploateras och utnyttjas, säger Daphne Wahlund, processledare inom social välfärd och hälsa på Storsthlm.

Samverkansplanen togs fram av Länsstyrelsen i samarbete med bland annat Storsthlm, Migrationsverket och ideella organisationer i länet. Hittills har den antagits av 23 av länets 26 kommuner.