2019-05-06 | Nyhet

Bibehållet kostnadsansvar vid flytt till särskilt boende för äldre

Foto: Pixabay

Femton av länets kommuner har träffat en överenskommelse gällande bibehållet kostnadsansvar vid flytt till särskilt boende för äldre. Det främsta syftet är att underlätta för våra medborgare att söka sig till särskilt boende i annan kommun.

Antalet äldre personer i Stockholmsregionen ökar och därmed också behovet av särskilt boende för äldre. Årligen söker närmare 400 människor plats på särskilt boende med heldygnsomsorg från en kommun i länet till en annan. Detta gör att det finns ett större behov av en utökad samverkan mellan kommunerna i denna fråga.

Den nya överenskommelsen ska göra det enklare att planera och budgetera kring in- och utflyttning, vilket både underlättar handläggningen och minskar risken för platsbrist och konkurrens mellan kommunerna. Dessutom främjas förutsättningarna att starta nya, profilerade boenden.

– Vi är väldigt glada över att äntligen ha kommit i mål med en ny form av samarbete kring särskilt boende för äldre. Det här är ytterligare ett steg mot vår vision att skapa mer flexibilitet, få fram fler bra äldreboenden och öka valfriheten för våra äldre i länet, säger Mats Gerdau, förbundsordförande Storsthlm.

De kommuner som hittills har undertecknat överenskommelsen är Danderyd, Ekerö, Haninge, Lidingö, Nacka, Norrtälje, Salem, Sigtuna, Sollentuna, Täby, Upplands-Bro, Vallentuna, Värmdö, Österåker och Stockholm. Överenskommelsen börjar gälla från och med den 1 juli 2019. Storsthlm följer utveckligen av överenskommelsen och en första utvärdering och uppföljning är planerad redan till efter årsskiftet.