2019-01-31 | Nyhet

Origo – länets gemensamma resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck

Inom ramarna för ett regeringsuppdrag har fyra län i landet nu fått i uppdrag att starta upp egna resurscentra kring hedersrelaterat våld och förtryck, på liknande sätt som det resurscentrum som finns i Stockholm - Origo. Tidigare i januari hade de sin årliga träff.

Fredagen den 18 januari samlades chefer och förtroendevalda från olika myndigheter i länet för Origos årliga träff, länets gemensamma resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck, samägt av Region Stockholm, Polismyndigheten i Stockholms län och alla kommuner i Stockholms län.

Origos uppdrag är att ge stöd direkt till ungdomar och personer som möter ungdomar i sin yrkesutövning; alla som arbetar med ungdomar som lever i en hederskontext kan kontakta Origo för råd och stöd.

Origos årliga träff sammanföll nästan med årsdagen för mordet på Fadime Sahindal, som föll offer för hedersförtryck, något Åsa Danielsson, verksamhetschef på Storsthlm, lyfte i sitt inledningsanförande.

– Det var en händelse som skakade om Sverige och fick oss myndigheter att inse att vi hade mycket arbete att göra. Sedan dess har vi kommit långt i länet, men det finns mycket kvar att göra. Det är otroligt viktigt att vi lyssnar på ungdomarna själva, ungdomar som ofta befinner sig i mycket svåra livssituationer.

En av Origos insatser är de kostnadsfria utbildningar som är öppna för alla som arbetar med ungdomar. Origo ger regelbundet grundutbildningar i hedersrelaterat våld och förtryck, samt en specialutbildning för personal som arbetar med ungdomar i grupp, kursen Hedra. Dilek Baladiz, verksamhetschef för Origo, berättar att Länsstyrelsen i Stockholms län precis har tagit fram en webbutbildning i samarbete med Origo.

– Den pilottestas just nu i medarbetargrupper inom socialtjänst och skola i Södertälje kommun och kommer att lanseras i höst.

På konferensen presenterade Runa I Baianstovu, forskare vid Örebro universitet, en ny kartläggninglänk till annan webbplats av hedersrelaterat våld och förtryck som genomförts i Stockholm, Göteborg och Malmö. Som en del av kartläggningen har totalt 6000 elever i årskurs 9 svarat på en enkät och 230 personer har deltagit i intervjuer. Mellan 7-10 procent av ungdomarna uppger att de lever med hedersnormer och 7 procent att de har blivit utsatta för någon form av kollektivt legitimerat våld. Det framkommer också att ungdomarna främst skulle vända sig till skolan för att få stöd och hjälp.

Inom ramarna för ett regeringsuppdrag har fyra län i landet nu fått i uppdrag att starta upp egna resurscentra kring hedersrelaterat våld och förtryck, på liknande sätt som i Stockholm.

– I det arbetet är Origo nämnt som en föregångare, så vi följer arbetet och delar med oss av våra erfarenheter, berättar Dilek Baladiz.

Har du frågor eller idéer kring Origos verksamhet? Besök Origos webbplatslänk till annan webbplats eller hör av dig till daphne.wahlund@storsthlm.se


Mer om Origo
Origo är ett samarbete mellan kommunerna i Stockholms län, Polismyndigheten i Stockholms län och Region Stockholm. Origo består av ett arbetsteam av kuratorer, barnmorska och polis.

Alla som möter ungdomar i sin yrkesutövning, till exempel lärare, fritidsledare eller socialsekreterare, kan kontakta Origo för konsultativt stöd gällande hedersrelaterat förtryck och våld. Ungdomar kan själva ta kontakt direkt, och helt anonymt om de vill.

Intresserad av att gå Origos utbildningar? Det finns flera utbildningstillfällen under våren 2019, anmälan görs på Origos webbplatslänk till annan webbplats. Du kan också följa Origo på Facebooklänk till annan webbplats och Instagramlänk till annan webbplats