2018-11-26 | Nyhet

Priset för NPÖ reduceras med 50% för kommunerna i Stockholm

Från och med 2019 reduceras priset för Nationell patientöversikt, NPÖ, med 50% procent för kommunerna i Stockholms län. Detta eftersom länet har särskilda förutsättningar i och med att hemsjukvården bedrivs i landstingets regi.

Ineras finansieringsmodell kring Nationell patientöversikt, NPÖ, bygger på självkostnadsprincipen, vilket innebär att alla aktörer som använder tjänsten betalar en avgift beroende på invånarantal. Undersökningar visar att personal inom hemsjukvård står för cirka hälften av NPÖ-användningen. För kommunerna i Stockholms län gäller särskilda förutsättningar eftersom hemsjukvården bedrivs av landstinget. Ineras styrelse har därför beslutat om att göra avsteg från prismodellen och reducerar priset för NPÖ med 50% för regionen. Detta gäller från och med 2019, så länge hemsjukvården inte övergått till kommunerna.