2018-10-15 | Nyhet

Mer information om övergång till ny utskrivningsprocess

Den 14 november införs nya arbetssätt i enlighet med lagen om utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Nu finns detaljerad information som beskriver hur övergången till den uppdaterade versionen av WebCare ska gå till samt information om vad som gäller för verksamheter som inte använder WebCare.

De nya arbetssätten som införs den 14 november gäller för alla verksamheter, inom landstinget och länets kommuner, som har ansvar för individer som bedöms ha behov av vård- och/eller omsorg efter utskrivning från sjukhus.

I samband med övergången till de nya arbetssätten ersätts den nuvarande versionen av WebCare med en uppdaterad version som är anpassad till de nya arbetssätten. Vid övergången behöver användare av WebCare föra över information om aktiva ärenden manuellt. Detta ska göras på särskilda tider. Läs mer om hur och när detta ska göras: Informationsmaterial om övergång till uppdaterad version av WebCarelänk till annan webbplats

Verksamheter som inte använder WebCare
De verksamheter som inte har tillgång till WebCare, till exempel den psykiatriska vården, särskilda boenden och ASiH, kommer även fortsättningsvis använda sig av fax eller brev för informationsöverföring. Här finns mer om detta: Information till vårdgivare som inte använder WebCarelänk till annan webbplats

Det kommunala betalningsansvaret
Det kommunala betalningsansvaret börjar gälla igen den 16 november då den uppdaterade versionen av WebCare är i drift. För patienter som skrivs in den 14–15 november gäller de nya arbetssätten, men dessa patienter omfattas inte av det kommunala betalningsansvaret. Information om kommunala betalningsansvaret hittar du härlänk till annan webbplats

Samlad information samt utbildningsmaterial om de gemensamma riktlinjer och rutiner som beskriver hur olika aktörer ska arbeta enligt den nya lagen hittar du härlänk till annan webbplats

Har du frågor om de nya arbetssätten? Mejla till samverkanutskrivning.hsf@sll.se

Vid övriga frågor, kontakta Charlotte Damberg eller Charlotte Fagerstedt