2018-05-16 | Nyhet

Övergång till ny utskrivningsprocess flyttad till i höst

Övergången till en ny utskrivningsprocess i enlighet med lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, som var planerad till den 7 juni, kommer att flyttas fram till hösten 2018. Tidplanen ändras eftersom den uppdaterade versionen av IT-stödet WebCare är försenad.

Den uppdaterade versionen av WebCare skulle ha levererats 7 juni, men tekniska begränsningar har gjort att en justerad version inte har kunnat levereras i tid. För att undvika att genomföra övergången under semesterperioden flyttar landstinget fram datumet för övergången till hösten (exakt datum meddelas senare). Fram till dess gäller samma rutiner som idag. Det ändrade datumet för övergången gäller både den somatiska och psykiatriska vården och omsorgen. Kommunernas betalningsansvar återinförs när den nya utskrivningsprocessen börjar gälla.

Den gemensamma riktlinjen och rutinerna som beskriver hur olika aktörer ska arbeta enligt den nya lagen ändras inte, det är endast datumet för övergången som flyttas fram.

Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård började gälla 1 januari 2018. En av förutsättningarna för att landstingets vårdgivare och kommunerna ska kunna arbeta enligt den nya utskrivningsprocessen är ett IT-system som stödjer de nya rutinerna. För somatisk vård och omsorg innebär detta att WebCare måste anpassas.