2018-02-14 | Nyhet

Riktlinje och rutiner för samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård antagna

Den gemensamma riktlinjen och nya rutiner för hur arbetet enligt den nya lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård antogs den 9 februari.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och Storsthlm har, i samråd med kommunerna i Stockholms län och landstingets vårdgivare, tagit fram en gemensam riktlinje och rutiner som beskriver hur olika aktörer ska arbeta enligt den nya lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.

Den politiska styrgruppen Vård i Samverkan, VIS, antog den nya riktlinjen och rutinerna den 9 februari 2018. Riktlinjen och rutinerna börjar gälla i samband med att en uppdaterad version av WebCare är färdig, preliminärt den 7 juni 2018.

Gemensam rutin för samverkan vid utskrivning från psykiatrisk heldygnsvårdPDF

Gemensam riktlinje för samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvårdPDF

Gemensam rutin för samverkan vid utskrivning från somatisk slutenvårdPDF