2017-08-30 | Nyhet

Ett gediget förarbete är A och O!

Uppdragsbild

Foto: Fotofabriken

– Ju mer man hunnit prata innan, desto mindre tjafs blir det i efterhand. Det säger Magnus Johansson som är vård- och omsorgsdirektör i Norrköping. För tre år sedan tog kommunen över ansvaret för hemsjukvården från Region Östergötland. Här berättar han hur överföringen gick och delar med sig av de viktigaste lärdomarna.

Med 140 000 invånare är Norrköping Sveriges nionde största kommun. Under 2014 fick man helhetsansvaret för hemsjukvården, en förändring som berörde stora delar av verksamheten.

– Största skillnaden för mig som chef var att vi fick ett nytt, stort arbetsfält. Tidigare var sjukvården en mer avgränsad verksamhet för oss. Med en större andel högskoleutbildad och legitimerad personal ställs nu exempelvis helt andra krav på kompetensutveckling och vidareutbildning inom hälso- och sjukvård.

Det blev bättre, på riktigt
För medarbetarna innebar övergången att man började arbeta i en helt ny organisation med allt vad en sådan omställning innebär. Samtidigt har mycket blivit enklare nu, tycker Magnus Johansson.

– Tidigare hade en hemtjänstgrupp ofta kontakt med flera olika vårdcentraler. Nu finns allt under samma tak. Vi har en väg in, vilket gör arbetet både smidigare och effektivare.

Patienterna har dragit nytta av reformens löfte. Det vill säga större kontinuitet i vården när det finns bättre förutsättningar att planera utifrån individens behov. Undersökningar visar också att patienterna är mer nöjda nu än tidigare.

Cheferna viktigare än någonsin
Magnus Johansson kände sig trygg inför övertagandet. Den föregående processen hade varit mycket gedigen och alla viktiga frågor man hade kunnat förutse, var behandlade både inom kommunen och tillsammans med Region Östergötland.

– Det enda jag egentligen oroade mig för var att en helt ny och komplex organisation skulle fungera över en natt. Hade vi tänkt rätt? Det var allt från lokaler och fordon till nycklar och pennor som ska finnas på rätt ställe.

Även om det praktiska inte gick helt och hållet smärtfritt uppstod bara mindre missar som kunde lösas på plats.

Efter hand dök det dock upp nya frågeställningar om gränsdragningar i ansvaret.

– Där har det varit oerhört viktigt att cheferna tagit sitt ansvar. Diskussionen om vad som ingår i uppdraget ska aldrig ligga på personalen och aldrig förekomma framför patienten.

Fortsätt prata!
Tack vare de upparbetade kontakterna har dialogen mellan olika aktörer kunnat fortsätta efter övertagandet. Magnus Johansson menar att man behöver rigga för fortsatt dialog om det man inte kunnat förutse.

Att etablera forum och att avsätta tid för dialog med alla involverade är enligt Magnus Johansson den största framgångsfaktorn för ett säkert och lyckat övertagande av hemsjukvården.

– Ju mer man hunnit prata innan desto mindre tjafs blir det i efterhand!

Det är Magnus Johanssons viktigaste lärdom och bästa råd till alla kommunerna i Stockholms län som före sommaren 2018 ska fatta beslut om att ta över hemsjukvården från landstiget.