2017-08-25 | Nyhet

Nu kan du läsa mer om uppdrag psykisk hälsa i Stockholmsregionen

I ett nytt nyhetsbrev från Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och Storsthlm kan du numera hålla dig uppdaterad i arbetet kring uppdrag psykisk hälsa i Stockholmsregionen.

Nu kan du hålla dig uppdaterad i arbetet kring uppdrag psykisk hälsa i Stockholmsregionen. Det första nyhetsbrevet om uppdraget ger aktuell information om det regionala utvecklingsarbetet för psykisk hälsa. Bakom nyhetsbrevet står Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) och Storsthlm. I nyhetsbrevet kommer du att kunna följa utvecklingen av det länsgemensamma arbetet. Läs nyhetsbrevet härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Uppdraget har sin utgångspunkt i regeringens strategi för psykisk hälsa 2016-2020, där Sveriges Kommuner och Landsting har ingått i en överenskommelse med regeringen för stöd till riktade insatser inom psykisk hälsa. Samtliga kommuner i länet har tillsammans med landstinget antagit en länsgemensam handlingsplan för psykisk hälsa i Stockholm. Handlingsplanen för 2017 finns att läsa här