2017-04-03 | Nyhet

Hemsjukvården i Storstockholm – arbetet är igång i arbetsgrupperna

Diskussionerna om hur Stockholms kommuner kan ta över ansvaret för hemsjukvården i Stockholms län är i full gång. Efter det första mötet med närmare 100 deltagare från bland annat kommunstyrelser, politiska partier och nämnder, samlades sakkunniga och kontaktpersoner från samtliga 26 kommuner för att starta upp arbetet.

Inför det kommande huvudmannaskapsskiftet för hemsjukvården i Stockholms län har varje kommun utsett kontaktpersoner och sakkunniga för att driva frågan. Förra veckan samlades de på KSL för att i sex olika arbetsgrupper starta upp arbetet.

Under mötet lyfte kommunerna positiva exempel på projekt där de haft en utökad samverkan med landstinget, vilket är viktiga erfarenheter inför det kommande kommunala ansvaret av hemsjukvården.

Arbetsgrupperna kommer att fortsatt träffas under våren, för att tillsammans med representanter från Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ta fram faktaunderlag till det avtal som ska tecknas mellan landstinget och respektive kommun.