2017-03-22 | Nyhet

Stort intresse för diskussion om kommunalt ansvar för hemsjukvård

Uppdragsbild

Igår samlades runt 100 personer, bland annat representanter från kommunstyrelser, nämnder, politiska partier, kommundirektörer och förvaltningschefer, för att diskutera hur ansvaret för hemsjukvården i Stockholms län ska föras över till kommunerna.

Idag har alla län i Sverige utom Stockholm kommunaliserat hemsjukvården. Gårdagens möte, som KSL och de kommunala representanterna i den politiska styrgruppen Vård i samverkan (VIS) bjöd in till, fokuserade på att samla in kommunernas synpunkter och förväntningar på en kommunalisering av hemsjukvården. Diskussioner fördes om vilken utveckling kommunerna vill se och vad kommunerna och landstinget behöver komma överens om.

Det var livliga diskussioner och många nya värdefulla infallsvinklar och synpunkter att ta med i det fortsatta arbetet kom fram. Mötet avslutades med Martina Mossbergs, ordförande för kommunerna i VIS, löfte om att ta med alla goda synpunkter till kommande förhandlingar med landstinget.