2017-03-08 | Nyhet

E-hälsolösningars krav på uppkoppling

Den nya rapporten, ”E-hälsolösningars krav på uppkoppling”, är skriven för Storstockholms kommuner och Stockholms läns landsting och handlar om kravställning på uppkopplingar för e-hälsolösningar.

E-hälsoområdet och välfärdsteknik är ett allt viktigare område för Storstockholms kommuner och Stockholms läns landsting. Den nya rapporten, ”E-hälsolösningars krav på uppkoppling”, fokuserar på infrastrukturen och tydliggör hur olika typer av e-hälsolösningar ställer olika krav på tillförlitliga och säkra uppkopplingar för att fungera.

Rapporten bygger på en studie genomförd av forskningsinstituten RISE Acreo & SICS. Den är skriven för att Storstockholms kommuner och Stockholms läns landsting ska ha nytta av den när det gäller kravställning på uppkopplingar för e-hälsolösningar, såväl idag som i nära framtid.