2017-03-07 | Nyhet

Gemensam kraftsamling med landstinget för ökad samverkan inom digitalisering

Tillsammans med Stockholms läns landsting har vi tagit fram en handlingsplan som ska styra vår samverkan inom digitaliseringsfrågor under 2017-2018. I handlingsplanen framgår vilka områden vi samarbetar – och ska samarbeta – inom.

Den kommun- och landstingsgemensamma politiska styrgruppen Vård i Samverkan (VIS) har godkänt vår och Stockholms läns landstings handlingsplan för digitaliseringsfrågor 2017-2018.

De kommande två åren kraftsamlar vi och avsätter gemensamma resurser till följande områden: samverkan, 16 principer för samverkan, säker uppkoppling vid e-hälsoarbete utanför ordinarie verksamhetslokaler, digital kommunikationskanal och digital samverkan vid vårdövergångar.