2017-03-01 | Nyhet

Stockholms kommuner får stöd i arbetet mot alkohol- och narkotikaanvändningen i länet

Användningen av alkohol, narkotika, dopning och tobak ska minska – det är målet med den nya strategi- och handlingsplanen för ANDT-arbetet i Stockholms län som nu antagits av Länsstyrelsen, Polismyndigheten, Stockholms läns landsting, Tullverket och Kriminalvården.

Arbetet mot narkotikaförsäljning ska förbättras och det förebyggande arbetet ska stärkas – det är några av insatserna som definieras i den nya strategi- och handlingsplanen för ANDT-arbetet i Stockholms län 2017-2020.

Handlingsplanen har gemensamt antagits av Länsstyrelsen, Polismyndigheten, Stockholms läns landsting, Tullverket och Kriminalvården. Materialet ger även kommunerna vägledning i de kommande årens prioriteringar inom det förebyggande arbetet.

KSL har, liksom flera av länets kommuner, deltagit i det länsgemensamma arbetet med att ta fram den nya strategi- och handlingsplanen, som du hittar härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster