2017-02-01 | Nyhet

Läs det senaste om BUS

Nu kan du läsa årets första nyhetsbrev från BUS! Här informerar vi om nya gemensamma arbetssätt och rutiner som arbetats fram för barnens bästa.

BUS-brevet skickas ut två gånger om året - nu kan du läsa årets första nyhetsbrev! Nyhetsbrevet behandlar frågor som berör personal som arbetar med barn och ungdomar inom kommun och landsting. Här informerar vi om nya gemensamma arbetssätt och rutiner som arbetats fram för barnens bästa.

Inom BUS arbetar representanter från kommunerna och landstinget i samverkan för att individen ska få den bästa möjliga start i livet. Mer information om BUS-arbetet hittar du här.

Nyhetsbrevet hittar du i högermenyn.