2016-11-09 | Nyhet

Nu tar Länsstyrelsen i Stockholm över frågor om utsatta EU-medborgare

KSL har avslutat sitt uppdrag med det regionala nätverket för frågor kring utsatta EU-medborgare. Uppdraget ingår numera i Länsstyrelsen i Stockholms nationella uppdrag.

I juni 2015 fattade KSL:s styrelse beslut om samverkan i frågor kring utsatta EU-medborgare. I samband med det bildades ett regionalt nätverk med representanter från länets kommuner. Syftet med nätverket var framförallt att kommunerna skulle utbyta erfarenheter och kunskaper, få en gemensam regional bild och hitta samverkansformer. Vid de tillfällen som nätverket träffades under 2015 konstaterades det att läget i kommunerna såg olika ut, både vad gäller kommunala insatser och hur många personer från målgruppen som vistades i respektive kommun.

Under hösten 2015 kom flyktingfrågan att ta stor del av kommunernas tid i anspråk, vilket fick konsekvenser för nätverket. Allt färre kommuner engagerade sig och de flesta var överens om att nätverket hade spelat ut sin roll.

I den nationella samordnarens slutrapport i februari 2016 kom förslaget att ge Länsstyrelsen i Stockholm ett nationellt uppdrag att utveckla och samordna arbetet med utsatta EU-medborgare, ett arbete som startade upp i juni samma år. Under hösten bjöd KSL och Länsstyrelsen in det regionala nätverket för att berätta om länsstyrelsens arbete och för att ta del av kommunernas erfarenheter.

I samband med mötet avslutade KSL uppdraget med det regionala nätverket och Länsstyrelsen beslutade att bjuda in kommunerna i Stockholms län till ett nytt informationsmöte våren 2017.