2016-10-19 | Nyhet

Storstockholms avtal kring NPÖ förlängs - 50 % prissänkning även 2017

Tidigare i år genomförde KSL förhandlingar med Inera om priset för Nationell patientöversikt (NPÖ), resultatet ledde till att Inera sänkte priset med 50 procent för Stockholms läns kommuner. Nu har reduceringen förlängts.

KSL och Inera har kommit överens om att reducera Stockholms läns kommuners avgift till Nationell patientöversikt (NPÖ) med 50 procent. Reduceringen gällde initialt för år 2016, men har nu alltså förlängts till att gälla även för år 2017. Utgångspunkten har varit att Storstockholms kommuner inte har samma nytta av NPÖ som landets övriga kommuner, eftersom Stockholms läns landsting ansvarar för hemsjukvården.

Nationell patientöversikt möjliggör för behörig vårdpersonal att med patientens samtycke ta del av journalinformation som registrerats hos andra landsting, kommuner eller privata vårdgivare.

Inera ägs av landets landsting och regioner i samverkan, och har uppdraget att koordinera ägarnas gemensamma e-hälsoarbete.