2016-10-17 | Nyhet

130 personer har utbildats länsutbildning i Föra Barnen på Tal

2015 genomfördes en utbildning till utbildare i Föra barnen på Tal (FBT) i Stockholms län. Initiativtagare till utbildning var regionala samrådet för psykiatri och beroendefrågor och utbildningen riktade sig till personal inom kommun och landsting.

Uppföljningen visar att utbildarna under 2015/2016 utbildat drygt 130 personer i metoden. Av de utbildade och deras chefer upplevs Föra barnen på tal vara en bra metod som genomsyras av respekt för föräldraskapet och för barnens situation. Framgångsfaktorer för att arbeta med metoden är enligt uppföljningen tid och utrymme samt prioritering från chefsnivå.