2016-06-16 | Nyhet

Ny skrift om brukarinflytande

Inspirationsskrift från Regionala samrådet för psykiatri och beroendefrågor.

Skriften ger en inblick i hur brukares och patienters delaktighet ser ut på olika håll i länet. De som berättar om sina erfarenheter är brukare och patienter, närstående och ideellt engagerade, samt personal i olika yrkesgrupper och med olika roller inom missbruksvård- och beroendevården, socialpsykiatrin och psykiatrin.

Inspirationsskriften riktar sig till alla som är intresserade av att bidra till utvecklingen av vård och stöd för personer med ett missbruk/ beroende eller psykisk ohälsa, men kanske särskilt till dig som deltar i något av de lokala samråd som finns i länets kommuner.

Tanken är att deras goda exempel och praktiska råd ska göra det lättare att hitta former för inflytande och delaktighet som fungerar.