2016-04-06 | Nyhet

Överenskommelse om psykisk hälsa 2016

SKL och Socialdepartementet fortsätter satsningen om stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa. Syftet är att förbättra vården och omsorgen med ett gemensamt ansvarstagande från berörda parter.

Invånarna ska erbjudas individ- och behovsanpassade samt effektiva insatser av god kvalitet när det gäller området psykisk hälsa. Genom överenskommelsen vill parterna också öka tillgängligheten till stöd och behandling av god kvalitet samt förebygga och motverka psykisk ohälsa.

Överenskommelsen består av två huvuddelar:

  1. Framtagande av en gemensam handlingsplan mellan kommuner och landsting.
  2. Medel för utveckling av befintliga, eller start av nya, ungdomsmottagningar

Utöver de två huvuddelarna finns även en särskild satsning, ”Initiativ för bättre psykisk hälsa hos ungdomar” som riktar sig till landstinget och som Stockholms läns landsting erhåller särskilda medel för.

Totalt fördelas 780 miljoner kronor i stimulansmedel till kommuner och landsting/regioner i hela Sverige.

Arbetet med handlingsplaner påbörjat

Stockholms län får sammanlagt 113 200 000 kronor, 60 % fördelat på landstinget och 40 % till kommunerna, för att göra analyser, sätta upp mål och utforma handlingsplaner lokalt och/eller regionalt, samt att påbörja ett långsiktigt arbete för att utveckla insatserna inom de fem fokusområden som anges i överenskommelsen. Handlingsplaner och mål ska omfatta 2017 och fem år framåt. Medlen kan rekvireras i förskott från första kvartalet 2016.

De fem fokusområdena är:

  • Förebyggande och främjande insatser
  • Tillgängliga och tidiga insatser
  • Enskildas delaktighet och rättigheter
  • Utsatta grupper
  • Ledning, styrning och organisation

Särskild satsning på ungdomsmottagningar

Närmare 30 miljoner kronor kommer att betalas ut till länet för en särskild satsning på ungdomsmottagningar. Kommunerna får fördela hälften av medlen mellan sig. De kan användas till alltifrån längre öppettider till att starta nya mottagningar. Kommunerna och landstinget enas gemensamt om vilka satsningar som behöver göras.

Läs mer på SKL:s webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster