2016-02-12 | Nyhet

Inera sänker priset för NPÖ med 50% för Storstockholm

KSL har genomfört förhandlingar med Inera om priset för Nationell Patientöversikt (NPÖ). Resultatet är att Inera sänker priset med 50 % för Stockholms läns kommuner från och med 2016.

KSL har genomfört förhandlingar med Inera om priset för Nationell Patientöversikt (NPÖ). Utgångspunkten har varit att Storstockholms kommuner inte har samma nytta av NPÖ som landets övriga kommuner då Stockholms läns landsting ansvarar för hemsjukvården. Resultatet är att Inera sänker priset med 50 % för Stockholms läns kommuner från och med 2016. Priset blir därmed 0,59 SEK per invånare i respektive kommun. Priset kommer att regleras av Ineras fakturering under året. Inför 2017 kommer en ny prisförhandling att ske.