2015-04-29 | Nyhet

Palliativt kunskapscentrum invigt och KSL avslutar sitt uppdrag

Att behandla symtom, lindra och trösta är en viktig del av vården när det inte längre går att bota. Varje år avlider 16 000 personer i Stockholms län och de flesta behöver palliativ vård. I veckan invigdes Palliativt kunskapscentrum i Stockholms län (PKC).

I juni 2014 rekommenderade KSL länets kommuner ”att teckna avtal med Stockholms läns landsting om att etablera och gemensamt finansiera ett regionalt kunskapscentrum för utveckling av den palliativa vården och omsorgen i länet.”

Rekommendationen föregicks av att en för kommunerna och landstinget gemensam grupp, Presidiegruppen, våren 2013 beslutade att föreslå kommunerna att i samarbete med landstingets hälso- och sjukvårdsförvaltning samt Regionalt cancercentrum (RCC) arbeta fram ett förslag till ett Palliativt kunskapscentrum i Stockholms län.

PKC är nu igång och ska vara en resurs för verksamheter som bedrivs både av landsting, kommuner och av privata aktörer. PKC ska ge ökad kunskap om palliativ vård hos alla som vårdar palliativa patienter oavsett skede, ålder, diagnos eller vårdform.

Palliativt kunskapscentrum ska sammanställa kunskap från aktuell forskning och utvecklingsarbete, men också informera, utbilda, utveckla och driva palliativa frågor samt ge stöd och rådgivning till vårdpersonal.

Landstinget tillsammans med åtta kommuner ingår från starten i PKC - Danderyd, Nacka, Nykvarn, Nynäshamn, Ekerö, Solna, Vaxholm och Salem.

I den nya styrgruppen för PKC ingår som representanter för kommunsidan Nynäshamn och Vaxholm.

KSLs uppdrag är avslutat i och med starten av Palliativt kunskapscentrum och det samarbete mellan kommunerna i länet och Stockholms läns landsting som nu är igång.