Psykisk funktionsnedsättning

Samarbetet inom området utgår från en överenskommelse mellan kommunerna i länet och Region Stockholm.

Överenskommelse om samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/funktionsnedsättning

Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/funktionsnedsättning är en överenskommelse mellan Region Stockholm och kommunerna i Stockholms län. Här beskrivs gemensamma utgångspunkter och anger en struktur för samverkan på lokal och regional nivå.