Som samordnare för RSS Stockholms län informerar Storsthlm om de remisser som kommunerna i länet kan inkomma med synpunkter på.

Från och med 2021 släpps nya remisser vid fyra tillfällen per år och följande remissdatum gäller:

  • 15 februari
  • 15 april
  • 15 september
  • 15 november

För att kvalitetssäkra vårdprogrammet är remissförfarandet öppet. Det innebär att alla som är intresserade är välkomna att lämna synpunkter på vårdprogrammet. Intressenter kan till exempel vara regioner, kommuner, patientföreningar, myndigheter och berörda professioner. 

Mellan den 15 september och 15 november 2021 går det bra att lämna in remissvar på Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för schizofreni – fortsatt vård och stöd 

För frågor och kontakt, mejla kunskapsstyrning-vard@skr.se 

Personalbild Helena Wiklund
Helena Wiklund

Processledare

Visa cookie-information