Remisser kommande vårdförlopp

Staten och Sveriges kommuner och regioner tecknar årligen en överenskommelse om att ta fram personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp inom olika sjukdomsområden i syfte att skapa en jämlik och effektiv vård baserad på bästa tillgängliga kunskap.

Som samordnare för RSS Stockholms län informerar Storsthlm om de remisser som kommunerna i länet kan inkomma med synpunkter på.

Från och med 2021 släpps nya remisser vid fyra tillfällen per år och följande remissdatum gäller:

  • 15 februari
  • 15 april
  • 15 september
  • 15 november

För att kvalitetssäkra vårdprogrammet är remissförfarandet öppet. Det innebär att alla som är intresserade är välkomna att lämna synpunkter på vårdprogrammet. Intressenter kan till exempel vara regioner, kommuner, patientföreningar, myndigheter och berörda professioner. 

För frågor och kontakt, mejla kunskapsstyrning-vard@skr.se 

Personalbild Helena Wiklund
Helena Wiklund

Processledare

Visa cookie-information