2020-06-01 | Nyhet

Vill du delta i regionalt team för REDI (resfria digitala möten för offentlig sektor)?

REDI:s logotyp.

REDI:s logotyp.

Nu startar vi ett regionalt team för REDI i Stockholms län. Om du vill få mer kunskap om att hålla digitala möten

REDI - resfria digitala möten inom offentlig sektorlänk till annan webbplats - är ett är ett projekt som drivs av Energikontoren Sverigelänk till annan webbplats med finansiering från Energimyndighetenlänk till annan webbplats. Nu startas regionala team upp i hela landet, som samordnas av regionala Energikontor, med syfte att stötta upp de lokala behoven. I Stockholms län samordnas det av Energikontoret Storsthlm. REDI anknyter till projektet Fossilfritt 2030länk till annan webbplats Stockholm, som stöttar Stockholmskommuner i sitt arbete att bli fossilfria.

I första hand är målgruppen kommuner men det regionala teamet är öppet för såväl myndigheter som privata aktörer inom länet.

Som deltagare i vårt regionala team för Stockholms län får du:

  • lära dig hur du arbetar med digitala möten på bästa sätt
  • kunskap om hur du ska tänka kring innehåll av digitala möten
  • tips kring hur du löser tekniken under digitala möten optimalt

Första mötet med REDI Stockholms län är redan den 11 juni 2020.

Anmäl dig här om du vill delta.

Teamet för REDI i Stockholms län kommer att ha digitala möten någon gång i månaden och erbjudas kostnadsfria kortkurser och workshops kring aktuella ämnen för ökad kunskap av och om digitala, resfria möten för sig personligen och för övriga medarbetare på arbetsplatsen.