2020-05-13 | Nyhet

Energi-och klimatrådgivning ger effekt

En nyligen publicerad effektstudie, gjort av Sweco, på uppdrag av Energimyndigheten, visar att Energi- och klimatrådgivningen ger effekt i samhället. Flera energi- och klimatrådgivare har också behövt tänka om och erbjuder nu både rådgivning och webbinarium digitalt, något som visat sig vara väldigt lyckat.

Hälften av de privatpersoner, företag och organisationer som kontaktar Energi- och klimatrådgivningen uppger att de har genomfört en eller flera energieffektiviserande åtgärder efter att de haft kontakt med energi- och klimatrådgivarna.

Energi- och klimatrådgivningen har varit en väsentlig del i Sveriges energieffektiviseringsarbete i snart 40 år. Effektanalysen som Sweco har gjort visar att den personliga rådgivningen har stor betydelse när den rådsökande står inför ett ekonomiskt beslut i form av att göra en investering för att öka energieffektiviteten eller byta till förnybart.

– Det är glädjande att siffrorna visar att vårt arbete gör nytta. Vi tar emot cirka 1000 samtal om året från medborgare i kommunerna, säger Joanna Weiss i Huddinge, som pratar med rådsökande som ringer till den gemensamma telefonrådgivningen i Stockholmsregionen.

”Vi når troligen fler målgrupper digitalt”

Nu när möjligheterna att träffa kommuninvånare fysiskt är begränsat, erbjuder kommunerna invånarna möjligheten att genomföra energi- och klimatrådgivning digitalt. Som många andra verksamheter, har de inte ställt in, utan de har ställt om. Detta gäller även inplanerade seminarium, som nu istället blir webbinarium.

Erik Bergström är energi- och klimatrådgivare i Botkyrka kommun och har nyligen anordnat ett webbinarium om solel.

– Det var väldigt lyckat och det kom in många frågor, säger Erik Bergström. Vi blir allt bättre på att arbeta digitalt och kommer förmodligen att fortsätta med det som komplement även när vi senare har möjlighet att ses fysiskt. En positiv effekt är att vi troligen når fler målgrupper digitalt som annars inte hade besökt ett seminarium.

Energi-och klimatrådgivningen är en viktig samhällsfunktion för att nå våra klimatmål. När många människor har mer tid att sätta sig in i sin egen energianvändning och klimatpåverkan finns rådgivarna där för att svara på frågor och ge vägledning.

Energi-och klimatrådgivningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är en kommunal tjänst finansierad av Energimyndigheten som ger opartiska och kostnadsfria råd till hushåll, företag och organisationer. Energi-och klimatrådgivarna samordnas av den regionala utvecklingsledaren på Energikontoret Storsthlm.