2020-04-20 | Nyhet

Passa på att få stöd i kommunens arbete med öppna data

Projektet Ökad användning av öppna data i Stockholmsregionen (ÖDIS) är en gemensam satsning mellan de 26 kommunerna i Stockholm för att i samarbete tillgängliggöra öppna data och skapa användning hos små och medelstora företag i syfte att öka företagande och tillväxt i regionen.

Projektet har pågått sedan våren 2018 och lägger nu i en än högre växel för att stötta kommunerna under de resterande månaderna av projektet, genom att erbjuda anpassad hjälp.

– Vi får mycket positiv energi från projektet, vilket gör att det blir roligt att arbeta med öppna data, menar Andreas Forslund som deltar i projektet för Vallentuna kommun.

Varför är det viktigt med öppna data?

Öppna data är data som vem som helst fritt får använda, modifiera och distribuera oavsett syfte. Det skapar förutsättningar för innovation, nya digitala tjänster och stimulerar affärsmöjligheter för nya företag. Öppna data ökar också transparensen i offentlig sektor och ökar delaktighet och effektivisering i verksamheten.

Kommuners arbete med öppna data ger inte bara nyttor, utan är även till viss del tvingande. Enligt EU:s PSI-direktiv ska alla medlemsstater lägga ut så mycket information som möjligt som öppen data. Under 2019 uppdaterades direktivet till att medlemsstaterna senast den 17 juli 2021 ska sätta i kraft de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa det.

Öppna data kan användas på många olika sätt. Ett känt exempel på detta är hur Hans Rosling ändrade vår syn på tredje världen och ändrade FN:s strategiska mål, genom att pedagogiskt visualisera öppna data i diagram. Än mer aktuellt är exempel på hur information om spridningen av Covid-19 publicerats som öppna data och visualiserats i kartor för att stötta forskare och hälsovårdsmyndigheter samt underlätta för allmänheten att undvika områden som innebär en förhöjd smittorisk.

ÖDIS erbjuder anpassat stöd i arbetet med öppna data till Storsthlms medlemskommuner

Ett viktigt mål för ÖDIS är att så många av Stockholmsregionens kommuner som möjligt ska känna sig redo att självständigt arbeta vidare med öppna data efter projektets slut i december 2020. Under projekttiden finns det därför tillgängliga resurser, så kallade kommunstödjare, som är fria att nyttjas utan kostnad för respektive kommun för att till exempel; utbilda kring kommunens förpliktelser gällande öppna data, utforma beslutsunderlag, forma organisation, etablera en handlingsplan med mera. Stödet anpassas efter de behov som respektive kommun har.

För att få mer information och ta del av stödet som ÖDIS-projektet erbjuder, kontakta odis@storsthlm.se.

Mer information om öppna data och ÖDIS

Vill du veta mer om öppna data och ÖDIS arbete? Prenumerera på projektets nyhetsbrev, med uppdateringar om projektet, intervjuer med deltagande kommuner och andra inspirerande exempel. Vem som helst får prenumerera på nyhetsbrevet. Projektet vill inspirera och sprida resultaten så mycket som möjligt, så tipsa gärna era kollegor och chefer! Maila odis@storsthlm.se för att anmäla er.

ÖDIS har även tagit fram en utbildningsfilm, som ni hittar här.länk till annan webbplats