2020-02-13 | Nyhet

Inspirerande exempel på den digitala samhällsbyggnadsprocessen

Storsthlms Geodataråd i samarbete med Lantmäteriet har tagit fram goda exempel på digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen.

Några av parterna i processen, Helsingborgs kommun, Karlskronas kommun och fastighetsutvecklaren Bonava har delat med sig av sina tankar och idéer om hur vi kan arbeta idag och hur de ser att framtidens samhällsbyggnadsprocess kan se ut.

– Kommunerna i Stockholms län har sammantaget kommit långt i den digitala samhällsbyggnadsprocessen, men mer finns att göra. Bland annat arbetar Storsthlm nu med att ta fram en målbild kring digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen som ska stödja samhällsbyggnadsförvaltningarna i utvecklingen av sin digitala mognad, säger Thomas Fredriksson, processledare på Storsthlm och ansvarig för VAS-rådet och Geodatarådet.

Malin Sträng, kart- och GIS-chef samt Christina Leifman, samhällsbyggnadschef, berättar om digitala detaljplaner hos Värmdö kommun.

Se också Martin Karlsson, mät- och kartchef och Peter Sartorius, projektledare Gata/Park-avdelningen i Norrtälje kommun berätta om deras digitala arbete.

Fler goda exempel kommer från Örebro, Helsingborg, Karlskrona och Bonavas VDC-specialist, Filip Feldthusen.

På Lantmäteriets hemsida hittar du alla goda exempellänk till annan webbplats