2020-02-12 | Nyhet

Energikontoren hjälper bostadsrättsföreningar att effektivisera

Energieffektivisering är ett prioriterat ämne för många bostadsrättsföreningar. Minskad miljöpåverkan, sänkta uppvärmningskostnader och ett bättre inomhusklimat för de boende är tre stora fördelar, men det är inte alltid lätt att göra rätt.

Energikontoret Storsthlms projektledare Mia Simm berättar om utmaningarna för bostadsrättsföreningar som vill energieffektivisera, i en intervju av Informationscentrum för hållbart byggande.

Trots att fördelarna är många finns det utmaningar med energieffektiviseringen. Stora och långvariga beslut kan vara svåra att fatta för styrelser som ofta består av lekmän. En annan faktor är den sårbara kunskapen.

– Största utmaningarna för bostadsrättsföreningarna är kunskapsbehovet. Dels händer det mycket på området men framförallt är de som sitter i bostadsrättsföreningens styrelse ofta lekmän och när de byts ut försvinner kunskapen, säger Mia Simm.

Energikontoren erbjuder kostnadsfritt stöd och hjälp till bostadsrättsföreningar, i form av information kring ekonomiskt stöd, hjälp att komma vidare i energikartläggningen och träffar för kunskapsutbyte.

Energikontoret Storsthlm riktar sig till kommuner, medborgare, bostadsrättsföreningar, företag och organisationer som vill bidra till hållbara energilösningar.

Läs hela artikeln på Informationscentrum för hållbart byggandes hemsida.länk till annan webbplats