2019-12-16 | Nyhet

Kommuner om ÖDIS: ”En bra motor”

Projekt ÖDIS har pågått sedan 2018 och kommunerna har kommit olika långt i sitt arbete med att använda öppna data. Haninge kommun har varit med sedan start och har ambitionen att publicera allt de kan. Sollentuna kommun är precis i startgroparna och testar sig fram stegvis.

Haninge kommun är en kommun som varit med i projekt ÖDIS sedan start.

Anette Eriksson, som arbetar som koncernarkitekt och it-strateg på kommunstyrelseförvaltningen, beskriver sin roll som ”motor i maskineriet”.

– Jag är den som är med och förklarar och beskriver. Till en början var det så mycket lägesinformation, var finns våra lokaler, till exempel förskolor, säger hon.

”Vi vill publicera allt som går”

Just nu arbetar de med data kring laddstolpar, då det gynnar både medborgare och samhälle. Många tankar finns dock på vad de skulle vilja publicera i den nya regionala öppna data-portal som snart lanseras i projektet.

– Vi vill publicera allt som går: planer, skolor, parkbänkar, hundrastgårdar. Vi skulle även vilja samla in data som kommer in från medborgardialoger, exempelvis kring vilka platser som upplevs otrygga, säger Cecilia Pettersson GIS-samordnare på Lantmäteriavdelningen på Haninges stadsbyggnadsförvaltning.

Sollentuna kommun är i startgroparna med öppna data

En annan kommun är Sollentuna som precis är i början med att arbeta med öppna data. Maria Ericsson, digitaliseringsstrateg och Linda Gunnarsson, GIS-ingenjör, arbetar tillsammans i projektet och testar sig fram stegvis.

En framgångsfaktor i arbetet med öppna data tror de är att tillsammans med kommunen landa i vad som är syftet med öppna data.

– Vi behöver landa i varför vi ska göra det här och göra det till en del av vårt arbete för att nå våra mål. Vi måste sluta upp kring det som kommun och se det som ett sätt för oss att lösa vårt uppdrag, säger Maria Ericsson.

Förståelse för frågor kopplat till data

Genom ÖDIS-projektet tycker Maria Ericsson och Linda Gunnarsson i Sollentuna de att de får en förståelse för vilka frågor som behöver hanteras kopplat till data.

– ÖDIS blir en bra motor. Det finns stora möjligheter att få hjälp och inspiration. De tar fram processer, formulär, standarder – som gör att vi konkret förstår hur vi kan sätta igång, säger Maria Ericsson.


Om ÖDIS

ÖDISlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (ökad användning av öppna data i Stockholmsregionen) är ett samarbetsprojekt mellan länets 26 kommuner och Region Stockholm, som drivs gemensamt av Stockholms stad och Storsthlm. Projektet finansieras även av Tillväxtverket och regionala utvecklingsfonden. Syftet är att främja tillväxt och innovation inom näringslivet genom ökad användning av öppna data.