2019-10-02 | Nyhet

Kommuner får hjälp att undvika brist på el

Energikontoret Storsthlm startar ett projekt för att öka kunskap om effektbrist och om vilka möjliga åtgärder som kommunerna kan sätta in för att motverka detta.


Tillgången till el i Stockholmsregionen kan komma att minska de närmaste åren, främst som en följd av en snabb utbyggnad av infrastruktur, verksamheter och bostäder, men också på grund av elektrifiering av fordonsflottan. Lokal elproduktion vid kraftvärmeverk fasas dessutom ut av åldersskäl. Inmatningen av el till regionen kan då få svårt att täcka de nya behoven. Problemen uppstår när elanvändningen är som störst och kallas för effektbrist.

I september fick Energikontoret Storsthlm medel för att starta projektet "Eleffektiv kommun". I slutet av projektet ska företrädare för länets kommuner anse att de har kunskap om orsaker till effektbrist och vilka åtgärder det finns för att motverka den. Åtgärder för att förhindra effektbrist ska dessutom ha påbörjats. Delmål med projektet är att utse en eleffektsamordnare och skapa ett regionalt samverksamsforum, samt att ta fram en regional eleffektstudie och handledningsmaterial.


Det kan låta som ett problem som ligger långt fram i tiden, men vi kan snart se konsekvenserna. Projektledare Michael Sillén, på Energikontoret Storsthlm, ser flera risker. Nätbolagen säger att de redan nästa år kan tvingas säga nej till nya elabonnenter. Det kan hindra utbygganden av nya bostadsområden. Omställningen till elfordon kan också försenas om elen inte räcker till nya laddstationer.
- Den utbyggnad av elnätet som sker nu väntas först vara färdig om tio år. Innan dess måste vi främst förlita oss på åtgärder som minska elanvändningen vid förbrukningstoppar, säger Michael Sillén.

Topparna kan effektiviseras bort. Det finns också möjlighet att flytta elanvändning till tidpunkter med lägre förbrukning. Ett annat sätt att minska förbrukningstopparna kan vara att utnyttja ellager. De olika alternativen ska undersökas i projektet som startar den 1 oktober och löper fram till 31 oktober 2020.