2019-09-13 | Nyhet

Nu skapar vi en mer hållbar skärgård

Energikontoret Storsthlm och Länsstyrelsens avdelning för landsbygdsutveckling står som värd för ett seminarium på Vlänk till annan webbplatsärmdö kommuns näringslivsvecka. Syftet är att stärka små och medelstora företag i skärgården att bli mer energi-och klimatsmarta, för att bättre kunna möta regionens framtida behov av en levande och hållbar skärgård.

På programmet

Daniel Skog, hållbarhetsansvarig på STF, kommer att inleda seminariet med att prata om hur företag kan kommunicera sitt hållbarhetsarbete och därmed stärka sitt varumärke. Philip Junghahn, Värmdö kommuns energi- och klimatrådgivare, berättar därefter om hur den nya F-gasförordningen kan påverka verksamheter som hanterar köldmedier, samt om det stöd kommunen kan ge i energi- och klimatfrågor.

Avslutningsvis kommer representanter från Energikontoret Storsthlm och Länsstyrelsen att ge exempel på de stöd och bidrag som finns att söka inom Landsbygdsprogrammet och från Energimyndigheten, exempelvis investeringsstöd och kompetenshöjande insatser. Karin Haglund från Länsstyrelsen understryker vikten av att ta reda på de behov som faktiskt finns.

– Vi arbetar med rådgivnings- och utbildningsinsatser för att utveckla små företag på landsbygd och i skärgård. Vår förhoppning är att genomföra flera seminarier för att täcka in länets alla skärgårdskommuner. Det är också viktigt att ha en dialog med företagarna på landsbygden för att få veta vad de behöver och efterfrågar, säger Karin Haglund på Länsstyrelsen.

Mia Simm på Energikontoret Storsthlm hoppas att seminarierna kommer att ge företagarna den kunskap de behöver för att fatta hållbara beslut, samt känner till vilka stödmöjligheter de har.

– Företagarna kan spara mycket energi om de tar ett helhetsgrepp om energianvändningen när de exempelvis byter ut sina gamla kylar och frysar. Det och mycket mer kommer vi att prata om under dagen, säger Mia Simm på Energikontoret Storsthlm.

Information och anmälan

Seminariet vänder sig särskilt till små och medelstora företag i skärgården, exempelvis lanthandlare, restauranger, hotell och vandrarhem.

Välkommen att anmäla dig till seminariet: www.storsthlm.se/hallbarskargardlänk till annan webbplats