2019-05-24 | Nyhet

Utmaning: Skapa innovativa lösningar med öppna data

Storsthlm och Stockholms stad har genom projektet Ökad användning av öppna data i Stockholmsregionen (ÖDIS) tillsammans lanserat en utmaning för Sveriges företagare. Utmaningen går ut på att föreslå en innovativ och hållbar lösning som nyttjar öppna data. Förstapristagaren kammar hem hela 40 000 kronor.

Utmaningen "How can we create innovative services or products by using data from municipalities?länk till annan webbplats" lanserades den 24 maj på Challengesgov.se, en utmaningsdriven plattformlänk till annan webbplats framtagen av Tillväxtverket på uppdrag av regeringen. Syftet är att främja användning av öppna data genom att belöna idéer som bidrar till samhällets utveckling. Här publiceras löpande utmaningar som är kopplade till stora samhällsproblem, vilka kan avhjälpas med öppna data och samverkan, exempelvis minska behovet av bilägande.

För att vinna utmaningen ska du komma på en idé till en ny produkt, lösning eller tjänst som på ett innovativt och hållbart sätt använder tillgänglig öppna data. Slutresultatet ska kunna användas för att främja verksamheten hos merparten av små och medelstora företag. Till din hjälp har du en sammanställning av datakällor inom områdena miljö, stadsplanering, utbildning, socialtjänst, vård och omsorg, transport, ekonomi, kultur och fritid. I sexmannajuryn sitter representanter från Stockholms stad, Kista Science City, Mapillary och Storsthlm. En av dessa jurymedlemmar är Beatrice Sablone, digital strateg på Storsthlm.

– Det ska bli spännande att se vilka förslag på nya tekniska lösningar vår utmaning resulterar i, säger Beatrice Sablone.

ÖDIS – ökad användning av öppna data i Stockholmregionen

Beatrice Sablone agerar också projektledare för ÖDIS, ett samarbetsprojekt med start under våren 2018 som verkar för att främja innovation inom näringslivet genom ökad användning av öppna data. Projektet är en del av Stockholms stads strategi för smart och uppkopplad stadlänk till annan webbplats och involverar alla 26 kommuner i länet. Hittills har projektteamet utvecklat processer och verktyg, bland annat en öppen dataportal, för att stötta kommunerna, samt haft nära kontakt med representanter för såväl kommunerna som för privata företag för att fånga upp insikter och krav.

– Det unika med projektet är att vi utgår från företagarnas behov. Precis som namnet antyder vill vi öka användningen av, inte bara mängden, öppna data. Syftet är att den ska användas för att driva innovation och ge nya arbetstillfällen, säger Beatrice Sablone.

Vad är öppna data?

Öppna datalänk till annan webbplats är data som alla kan använda, återanvända och distribuera i valfritt syfte. Varje dag skapas stora mängder data inom offentlig sektor, data om bland annat vår hälsa, välfärd, miljö och ekonomi, vilka exempelvis ger information om serviceställens geografiska läge, som bensinstationer och sjukhus.

Den öppna datan kan användas av vem som helst till vad som helst, vilket innebär att möjligheterna är oändliga. Flera aktörer i hela världen, liksom samarbetspartnerna bakom projektet ÖDIS, verkar nu för att bättre ta till vara på denna till stor del outnyttjade resurs.