2019-02-21 | Nyhet

Solceller och elbil en del i omställningen till ett hållbart samhälle

Uppdragsbild

Madeleine Sjöstrand, Anders Nordstrand och Karin Lindström utanför familjen Sjöstrand/Nordstrands fritidshus där solceller installerats. Foto: Emelie Emanuelsson

I familjen Sjöstrand/Nordstrands fritidshus på Värmdö är solen en självklar energikälla. Solcellerna på taket förser både hushållet och bilarna med energi.

Under de senaste åren har Madeleine Sjöstrand och Anders Nordstrand ägnat sig åt att renovera sitt hus i Malma på Värmdö. Huset, byggt 1996, var från början ett eluppvärmt fritidshus. Nu har husgrunden fått tilläggsisolering, taken är täckta av solceller och huset värms av vattenburen bergvärme.

I februari i år fick paret besök av Värmdö kommuns energi-och klimatrådgivare, Karin Lindström, för att se om det går att spara mer energi i huset. En rundvandring och ett samtal kring vilka de stora energianvändarna är har resulterat i ett par åtgärdsförslag som ska undersökas vidare.

– Det är fantastiskt att få stöd av någon som är neutral – som inte vill sälja en produkt till oss. Vi har fått flera bra idéer som vi kan gå vidare med, säger Madeleine Sjöstrand, som arbetar som förbundsdirektör på Storsthlm. Förutom att vara en medlemsorganisation för länets kommuner är Storsthlm även värdorganisation för regionens Energikontor som samordnar de kommunala Energi- och klimatrådgivarna.

Ett problem i regionen är kapaciteten i elnätet. Redan i dag finns bekymmer i Stockholmsregionen med framkomligheten för el och många aktörer är inblandade i arbetet med att planera för framtidens elnät. Energi behöver sparas och den el som används behöver komma från förnybara energikällor, såsom solceller.

– I det arbetet är regionens kommuner en viktig länk och min förhoppning är att vi på Storsthlm genom bland annat Energikontoret kan bidra till utvecklingen, säger Madeleine Sjöstrand.

Madeleine Sjöstrand tycker att det är självklart att ta vara på de möjligheter som finns för att sänka bostadens energiåtgång.

– Det känns bra att bidra till minskad klimatpåverkan och även om det kostar en del nu, så kommer det att löna sig ekonomiskt i längden.

– Vi har ju barn och barnbarn, så det känns rätt att tänka sig för. Det är inte heller någon uppoffring, många av de åtgärder vi gör förbättrar ju även komforten på flera sätt. Med vattenburen värme har vi fått ett mycket bättre inomhusklimat. Att köra elbil är dessutom en tyst och behaglig upplevelse.

– Jag har även fått ett nytt tankesätt i och med solcellerna. Solel används ju bäst på dagen när solen skiner. Det är en omställning att köra diskmaskinen på dagen istället för på kvällen för att utnyttja elen på bästa sätt, säger Madeleine Sjöstrand.

Familjen Sjöstrand/Nordstrand skulle gärna bli helt oberoende av elnätet, så kallat off-grid. Men då krävs någon form av batterilagring av elen från sommar till vinter.

– Det skulle vara spännande att hitta ett rimligt sätt att lagra el på. Inte minst för att klara sig bättre vid elavbrott, säger Madeleine Sjöstrand.


Överväger du att skaffa egna solceller? Se hur solen skiner där just du bor genom solkartan på Energi- och klimatrådgivningens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.