2019-01-28 | Nyhet

Länsgemensam rådgivning hjälper fler att minska sin energianvändning

I Sverige erbjuder majoriteten av alla kommuner energi- och klimatrådgivning, vars syfte är att stötta lokala företag, organisationer och privatpersoner i hur energianvändningen i verksamheter och boenden kan minska. I Stockholms län samordnas den kommunala energi- och klimatrådgivningen av Energikontoret Storsthlm, som är ett av femton Energikontor i landet. De senaste åren har frågor kring solenergi närmast exploderat.

Sedan 2017 finns Emelie Emanuelsson på plats på Energikontoret Storsthlm för att verka som regional utvecklingsledare för de kommunala energi-och klimatrådgivarna. Som utvecklingsledare stöttar hon och hjälper rådgivarna ute i kommunerna att arbeta så effektivt som möjligt för att nå sina kommuninvånare och fungerar samtidigt som en informationskanal gentemot Energimyndigheten, som är huvudsaklig finansiär av rådgivningen.

– Rådgivningen har en lång och unik tradition av samarbete i Stockholms län, bland annat genom ett flertal samarbetsprojekt där resurserna gör större nytta gemensamt än utspridda på varje kommun, berättar Emelie Emanuelsson.

Ett sådant exempel är den solkartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som Stockholmsregionen gemensamt tagit fram, som täcker hela länet inklusive Håbo kommun. Genom den kan medborgarna titta på sin egen fastighet och beräkna potential för solel och solvärme samt lönsamheten kring en investering av solpaneler.

– Frågor som gäller solenergi har närmast exploderat de senaste åren, inte minst efter att den regionala solkartan lanserades, berättar Emelie Emanuelsson.

– Det hänger ihop med att många blivit medvetna om klimatförändringarna och vill investera i förnybar energi, samtidigt som priset på solceller har sjunkit under senare år. Solceller har nämligen inga driftskostnader att ta hänsyn till och när anläggningen är avbetalad producerar den gratis energi under många år framöver, fortsätter hon.

Rådgivning för medborgare, företag och organisationer
Till energi- och klimatrådgivningen kan alla medborgare, företag och organisationer vända sig för att få kostnadsfri och opartisk information om hur de kan minska sin klimatpåverkan och spara energi. Under hösten har energi- och klimatrådgivningen i Stockholms län exempelvis haft ett stort antal seminariet kring Fixa laddplats för att stötta bostadsrättsföreningar som vill installera laddstolpar för elbilar. Under våren kommer fler seminarier, både på temat laddplats och solenergi att arrangeras.

– Många kommuner arbetar aktivt med bostadsrättsföreningar vilket uppskattas av de som sitter i styrelsen för bostadsrättsföreningen, eftersom de inte alltid har energikunskap, berättar Emelie Emanuelsson.

Kännedomen behöver öka
Kännedomen om att alla kommuner i Stockholms län har energi- och klimatrådgivare som man kan vända sig till för att bolla tankar och idéer med kan bli bättre, något Emelie Emanuelsson tror kommer förändras i takt med de utåtriktade aktiviteter rådgivarna gör.

– Det är viktigt att även andra medarbetare på kommunerna har kännedom om och kan hänvisa till rådgivningen när de möter medborgare med frågor kring energianvändning. Större insatser gör vi alltid bättre gemensamt och där har vi som energikontor en viktig roll att samordna och även samarbeta med rådgivarna i de projekt som vi driver, avslutar Emelie Emanuelsson.


Om energi- och klimatrådgivningen
Energi- och klimatrådgivningen är en opartisk och kostnadsfri service från din kommun. De bistår med tips och råd om hur du som privatperson, förening eller företag kan minska din energianvändning och miljöpåverkan.

Du kan bland annat få råd om hur du kan göra för att:

  • minska energianvändningen i din bostad eller lokal
  • sänka dina energikostnader
  • optimera ditt uppvärmnings- eller ventilationssystem
  • minska din klimatpåverkan
  • få en mer energieffektiv bostad genom bättre fönster, isolering, belysning med mera.

I Stockholmsområdet är energi- och klimatrådgivningen samordnad av Energikontoret Storsthlm och är i huvudsak finansierad av Energimyndigheten. I Stockholms län samarbetar 26 kommuner för att effektivisera rådgivningen. På deras hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster hittar du information och kontaktuppgifter, det går även bra att ringa till telefonrådgivningen som har samma nummer i hela länet.

Har du idéer du vill lyfta med energi- och klimatrådgivningen i länet eller med Energikontoret, kontakta Emelie Emanuelsson.