2018-12-11 | Nyhet

En ny möjlighet till gemensamma digitala funktioner

Ett arbete som tagit fart under hösten är målet att öka kommunernas nytt av Inera. Inera, som bland annat levererar tjänsten 1177, är ett bolag som vuxit fram ur landstingens behov av gemensamma IT-lösningar, som för ett par år sedan förvärvades av Sveriges Kommuner och Landsting. I samband med det blev även Stockholms alla kommuner delägare.

Storsthlms uppdrag är att i nära samarbete med Stockholms läns landsting bidra till att kommunernas behov av gemensamma digitala lösningar kan tillgodoses av Inera. Det kan handla om lösningar för digital identitetshantering, eller digitala lösningar för att dela sekretessbelagd information.

– Vi arbetar i ett så kallat programråd där representanter för alla kommuner och landsting finns. Vi är något mer än kunder till Inera, vi är delägare och medskapare och det gäller att sitta i framsätet här, säger Catrin Ditz som är programledare för Digital agenda och en av två företrädare för Stockholmskommunerna.

– Programrådet är en effektiv och smart arena som vi kan ha stor utväxling av. Genom att delta kan vi bidra med synpunkter på vad som ska utvecklas, men vi får också direkta relationer till resten av kommun- och landstingssverige. Stora samarbeten behöver ordnade former och det här är en sådan. Vi behöver helt enkelt kommunernas engagemang för att lyckas, fortsätter Catrin Ditz.

Under hösten har Storsthlm kopplat ihop kommunernas behov med Stockholms läns landsting för att tillsammans ta ett större ansvar för en smart gemensam utveckling.

Claes Johannesson, programledare för Smart och uppkopplad stad i Stockholms stad, är den andra personen som företräder Stockholmskommunerna i programrådet.

– Vi vet att ett hinder för digitalisering i offentlig sektor är splittrade lösningar som inte alltid passar ihop. Det hindrar oss när vi behöver dela funktioner och information, vilket märks direkt i människors vardag. Det kan till exempel handla om olika lösningar för att söka bidrag, vård eller skolplats både inom och mellan olika kommuner. Här finns en enorm potential för smartare lösningar. Inera är inte lösningen på allt, men det är en viktig bit.

För kommunerna är Inera en bra lösning, eftersom det är en samägd partner som kan hjälpa till att bygga digitala lösningar och tjänster på ett sätt som marknaden inte kan.

– I allt från restaurangers tillståndshantering till kommunernas budgetarbete finns möjligheter att jobba smartare med digitalisering. Ju mer vi kan skapa lösningar gemensamt, som många kan använda sig av, desto större nytta kan vi få av digitaliseringen. Nu behöver vi tillsammans forma hur vi nyttjar den här möjligheten, avslutar Catrin Ditz.

Catrin Ditz

Tel: 08-615 94 46