2018-10-22 | Nyhet

Efter valet – vad händer med bostadspolitiken?

Uppdragsbild

Från vänster: Mats Persson, Nooshi Dadgostar, Mats Green, Johan Löfstrand och Madeleine Sjöstrand.

För att vi ska kunna behålla en fortsatt hög byggtakt behövs långsiktigt hållbara spelregler på bostadsmarknaden. Breda politiska överenskommelser måste till – men hur ser möjligheterna för det ut i det nya politiska landskapet efter valet? Det var fokus på höstens första Bostadsforum, mötesplatsen för länets kommuner och byggare.

Panelen, som bestod av riksdagsledamöter från fyra partier – Liberalerna, Vänsterpartiet, Moderaterna och Socialdemokraterna – var rörande överens om att bostadspolitik är en viktig fråga som kräver breda överenskommelser över blockgränserna; överenskommelser där fokus ska ligga på sakpolitik och lösningsorienterat innehåll, inte på former och partidiskussioner.

Enligt Johan Löfstrand, gruppledare i civilutskottet i Socialdemokraterna, lämpar sig bostadsfrågan för blocköverskridande samarbete.

– Under valrörelsen blev det tydligt att blocken står förhållandevis nära varandra i frågan. Vi har gemensamma sociala och ekologiska utmaningar som måste lösas tillsammans och förhoppningsvis finns en större medvetenhet idag. Bostadspolitiken kommer att göra sig påmind oavsett om man vill eller inte, vilket jag hoppas kommer leda till breda blocköverskridande samarbeten, menar Johan Löfstrand.

Är chansen större att få till ett blocköverskridande samarbete den här mandatperioden? Enligt Nooshi Dadgostar, riksdagsledamot i Vänsterpartiet, handlade förra mandatperioden för mycket om former utan innehåll, den här gången kommer det att krävas bredare diskussioner.

– Förra mandatperioden hade våra bostadspolitiska samtal för små volymer. Vi kommer att gå in i en lågkonjunktur och då sätts vår bostadspolitik på prov. Vi behöver diskutera större, jobba mer med innehåll och former som leder rätt.

En av dem som bjöd in till ökat samarbete och som är beredd att släppa några av partiets frågor för att kunna mötas är Mats Green, riksdagsledamot och bostadspolitisk talesperson i Moderaterna.

– Att inte hantera den här frågan är inte ett alternativ, oavsett vilket utskott man representerar. Den hämmar alla delar av Sverige. Särskilt marknaden i Stockholm som är helt dysfunktionell.

Den tidigare byggtakten i regionen har bromsat in; projekt dras tillbaka trots att behovet av bostäder fortfarande är stort. Det slår extra hårt mot olika grupper, däribland unga.

Öka beståndet av hyresrätter, ökad statlig finansiering och ökade krav på kommunerna var några av de lösningar som paneldeltagarna ser framför sig. Men framförallt krävs en mer långsiktig politik och riktade insatser mot hela beståndet.

– Vi kan inte fastna inte i en gammal bostadspolitik, vi behöver se långsiktigt framåt, menar Mats Persson, riksdagsledamot och ekonomisk-politisk talesperson i Liberalerna, som även flaggar för att det kan finnas tidigare bostadspolitiska beslut som kan behöva ses över.

– I den ena handen har vi ränteavdragen, i den andra konstiga amorteringskrav som gör att en 35-åring inte kan köpa en bostad i Stockholm – så kan vi inte ha det, det är inte rimligt.