2018-05-30 | Nyhet

Bostadsforum: Varför pekar bostadsbyggandet i regionen nedåt?

Uppdragsbild

Foto: Ellen Norman

Bostadsproduktionen i Stockholm har länge legat på en ovanligt hög nivå – över en tredjedel av landets byggmarknad finns idag i Stockholmsregionen. Enligt prognoser väntar en vikande bostadsmarknad. Det var temat när byggbransch och politik träffades på Bostadsforum den 30 maj.

I dagarna släpptes Stockholmsbarometern, en konjunktursundersökning som genomförs av Konjunkturinstitutet på uppdrag av Stockholms Handelskammare. Enligt den pekar byggandet för regionen nedåt – Stockholmsbarometern faller till den lägsta nivån på fem år. Majoritet av byggföretagen i Stockholm anger att byggandet minskar, en minskning som inte matchar den starka befolkningstillväxt som sker i regionen.

Prognoserna för vilket antal bostäder som behövs de närmsta åren kommer från Boverket, som utgår från den demografiska utvecklingen i sina beräkningar. Enligt Maria Pleiborn, demograf och konsult på WSP, är detta ett problem.

– Boverkets prognoser för hur mycket bostäder som behövs bygger enbart på SCB:s prognoser om befolkningsutvecklingen, vilket är svårbedömt på grund av den stora inflyttning vi har och har haft till regionen. Vi vet helt enkelt inte hur stor den blir. Med en politik som bygger på sådana bostadsprognoser får vi en bostadsmarknad som vi har idag. Vi behöver en mer långsiktig bostadspolitik, menar Maria Pleiborn.

Hon får medhåll från Meeri Wasberg, kommunstyrelsens ordförande i Haninge kommun.

– Som kommun måste vi jobba mer långsiktigt med planeringen. Det är exempelvis vårt ansvar att ta fram detaljplaner. Vi kan inte stirra oss blinda på Boverkets prognoser.

För byggbranschen kan den svajiga bostadsmarknaden bli ett tillfälle att skapa utrymme för förbättring, vilket kan leda till ännu bättre produktioner.

– Situationen vi har idag innebär att vi behöver mobilisera och ifrågasätta tankarna vi haft de senaste åren. En kris gör att vi får arbete och en möjlighet att effektivisera våra metoder och resurser. I branschen tappar vi det emellan åren, säger Stefan Ränk, vd på Einar Mattsson.

Bostadsforum är mötesplatsen för länets kommuner och byggare och är ett samarbete mellan Stockholms Byggmästareförening och Storsthlm.