2018-03-15 | Nyhet

Socialt hållbar bostadsförsörjning – en tvärfråga som kräver samarbete

Uppdragsbild

Den 8 mars genomförde Storsthlm tillsammans med KTH ett seminarium om socialt hållbar bostadsförsörjning. Hur bygger man bostäder för ekonomiskt svaga grupper som har svårt att etablera sig på bostadsmarknaden?

Under dagen presenterades fyra utvalda projekt som konkret exemplifierar hur man kan jobba kort- och långsiktigt med socialt hållbar bostadsförsörjning. Dagen uppmuntrade till interaktiv dialog mellan företrädarna för projekten och de inbjudna deltagarna, som huvudsakligen kom från Storsthlms strategiska nätverk för samhällsbyggnad, arbetsmarknad och integration.

Botkyrka och Upplands Väsby lyftes fram som goda exempel på kommuner som framgångsrikt jobbar med frågan. Företrädare för kommunerna beskrev hur de strategiskt och tvärförvaltningsmässigt arbetar för att hitta lösningar för resurssvaga grupper som har svårt att etablera sig på bostadsmarknaden. Stockholms Stadsmission var på plats och beskrev en ganska dyster bild av hur samhället har förändrats. Jonas Wihlstrand är socialchef på Stockholms Stadsmission och menade att bristen på bostäder är en stark bidragande orsak till detta.

– Det är inte längre psykisk ohälsa och beroendeproblematik som är huvudorsaken till hemlöshet, utan snarare låga inkomster i kombination med bristen på billiga bostäder.

De fyra projekt som presenterades – Södertörnsanalysenlänk till annan webbplats, Decodelänk till annan webbplats, Grön BoStadlänk till annan webbplats och Sverige Bygger Nyttlänk till annan webbplats – har den gemensamma nämnaren att de arbetar med att ta fram verktyg och modeller för olika utmaningarna i såväl nya som befintliga bostadsområden.

I diskussionerna som uppstod framkom bland annat att kommunerna behöver bli bättre på att ställa krav vid upphandlingar, att fler bostäder som passar för äldre som vill flytta till mindre behövs, att billigare bostäder ska kunna byggas utan att tumma på kvaliteten, samt att en effektiv nationell bostadspolitik behövs. Flera deltagare ansåg även att det finns ett värde i att öka samarbetet mellan kommunerna för att klara bostadsförsörjningsansvaret för svaga grupper, att kunskapsspridning om bostadsmarknaden till nyanlända och unga behöver bli bättre och att statliga reformer krävs för att bostadsbyggandet inte ska vara helt marknadsstyrt.