2018-01-24 | Nyhet

Länets kommuner ökar ambitionerna i energi- och klimatarbetet

Uppdragsbild

Foto: Bengt Säll

Från 1 januari 2018 ökar länets kommuner ambitionerna i sitt energi- och klimatarbete genom att stärka det regionala energikontorets roll i Stockholms län. Mer resurser tillförs för att samarbetet och helhetstänket i regionen ska öka. Satsningen innebär bland annat att en ny processledare har anställts.

Energikontoret ska fungera som en resurs för regionens kommuner och stärka arbetet att nå de lokala målen inom energi- och klimatarbetet. Med en aktör som har till uppdrag att hjälpa kommunerna att utveckla projekt skapas fler möjligheter att komma framåt i miljö- och klimatfrågor.

Att Storsthlms styrelse har fattat ett beslut om en uppväxling av det regionala energikontoret innebär att det nu finns ett mandat att utöka verksamheten. Satsningen har bland annat inneburit att en ny processledare har anställts, vilket vidgar energikontorets möjligheter att skapa nya samarbeten och utveckla och driva projekt. Michael Sillén, som är energikontorets nya processledare, ser att det finns ett stort värde i ett regionalt energikontor.

– Det finns redan idag ett långtgående energi- och klimatarbete i många av regionens kommuner. Genom energikontoret kan redan existerande verksamheter skalas upp och spridas till övriga kommuner. Med regionalt samarbete finns det också möjligheter att utveckla nya verksamheter och projekt som den enskilda kommunen kanske inte mäktar med.

För att lyckas nå klimatmålen behöver kommunerna driva ett effektivt energi- och klimatarbetet. Det arbetet bedrivs i flera fall effektivast tillsammans med olika aktörer och där har energikontoret en viktig roll.

– Ska vi minska utsläppen av växthusgaser måste vi arbeta regionalt. Resor och transporter sker ofta från en kommun till en annan. Det samma gäller på energiområdet. Energianvändningen i en kommun kan påverka utsläppen i annan. Ska vi nå målen inom området måste kommunerna samarbeta med varandra och med externa parter, menar Michael Sillén.

Ett arbete har påbörjats för att ta reda på vilken typ av stöd som regionens olika aktörer efterfrågar av energikontoret. De som jobbar med energi- och klimatfrågor i kommunerna kommer att kontaktas och behoven och intresset hos andra myndigheter och organisationer kommer att kartläggas. Efter det väntar konkreta projektförslag och olika typer att samarbeten kommer att utvecklas.

Om Stockholmsregionens energikontor
Storsthlm är värdorganisation för Stockholmsregionens energikontor som drivs helt utan vinstintresse. Energikontorets uppgift är bland annat att stötta regionens energi- och klimatarbete, samordna den kommunala energi- och klimatrådgivningsverksamheten och driva utvecklingsprojekt.

Målgruppen för energikontoret är kommuner, medborgare, företag och organisationer som vill bidra till hållbara energilösningar.

Totalt finns det 15 regionala energikontor i Sverige.