2017-12-21 | Nyhet

Öppna data skapar förutsättningar för medborgarnytta och regional tillväxt

Uppdragsbild

Foto: Namn

Länets kommuner har stor nytta av att samarbeta i digitaliseringsfrågor, med fördelar som kostnadsmässiga vinster och medborgarnytta. Nu erbjuds länets alla kommuner att delta i projektet "Ökad användning av Öppna data i Stockholmregionen”.

I Stockholmregionen har öppna data varit centralt i diskussionen om regionens digitalisering. Förutsättningarna kommer nu möjliggöras genom projektet ”Ökad användning av Öppna data i Stockholmregionen”, ett projekt som leds av Stockholms stad. Genom Storsthlm, som medverkar i projektet, kommer alla länets kommuner erbjudas möjligheten att delta.

Storsthlms digitala strateg, Beatrice Sablone, kommer att involveras i Stockholms stads Smart City-arbete, bland annat i just öppna data-projektet, och fungera som en länk mellan projektet och kommunerna i länet. Hon menar att länets kommuner kan ha stor nytta av att samarbeta i digitaliseringsfrågor.

– Medborgarna jobbar och bor kors och tvärs över kommungränserna och förväntar sig att det ”bara ska fungera”, vilket kräver samarbete. Det kan även finnas rent kostnadsmässiga vinster, till exempel att med hjälp av geo-data kunna göra bättre upphandlingar av snöröjning.

Ur ett medborgarperspektiv finns stora vinster med att digitaliseringsarbetet i länet fungerar.

– Många digitaliserade tjänster använder man ju utan att tänka på det, exempelvis appar för betalning så som Swish, Tyck Till-appen i Stockholm där medborgare kan felanmäla något som är trasigt i staden eller Res i Sthlm med trafikdata, fortsätter Beatrice Sablone.

– Digitalisering förenklar ju också hanteringen av många andra vardagsnära tjänster, allt från att låna e-böcker på biblioteket till att beställa boendeparkering. Det finns också vinster som inte är direkt synliga. Med sensorer kan man till exempel koppla upp papperskorgar som känner av när de behöver bli tömda, medborgarna slipper överfulla papperskorgar och kommunen minskar onödiga sopbilstransporter.

En utmaning för kommunerna kan bli att starta igång eller gå vidare med digitaliseringsarbetet.

– En utmaning kan bli att prioritera var man ska börja, många vill komma igång men det är ett stort område och det gäller att börja med något– att stycka elefanten så att säga. Här finns ytterligare fördelar med ett ökat samarbete och erfarenhetsutbyte kommunerna emellan, avslutar Beatrice Sablone.

Beatrice Sablone

Tel: 08-615 94 13