2017-09-15 | Nyhet

Kommunerna tar ansvar för genomförande av Stockholmspaketet

Uppdragsbild

Från vänster: Jan Valeskog (S), Stockholm stad, Hans Rode, Sverigeförhandlingen, Mikael Åslund, regionchef JM Bostad, Parisa Liljestrand (M), Vallentuna kommun, Mats Gerdau (M), Nacka kommun, Malin Danielsson (L), Huddinge kommun, Madeleine Sjöstrand, Storsthlm

Höstens första Bostadsforum träffades byggbransch och kommunföreträdare för att diskutera Sverigeförhandlingen – vad gör kommuner och byggare nu?

Sverigeförhandlingen är på många sätt en unik förhandling, eftersom den lyckas samla kommuner, landsting och stat runt ett och samma bord. Sverigeförhandlingens avtal med Stockholm, Huddinge, Vallentuna, Österåker, Täby och Solna innebär satsningar på ny kollektivtrafik och ett ökat bostadsbyggande. Överenskommelsen i Stockholm ska leda till att över 100 000 nya bostäder byggs. Det ska byggas ny tunnelbana mellan Älvsjö och Fridhemsplan, Roslagsbanan ska förlängas till City, Spårväg Syd ska byggas ut och det ska Hagalund ska få en ny tunnelbanestation. Genomförandet ska ske under flera år. För att bygga levande städer, med fokus på hållbarhet och långsiktighet, behöver branschens och kommunernas samarbete intensifieras.

– Byggmästarna kan bidra till kvalitet, men vi måste få vara med i dialogen för att staden ska bli bra, vi måste få säkra att byggandet sker på beprövade metoder. Samtidigt måste vi hålla uppe byggtakten, något vi bara kan göra i samverkan med kommunerna, säger Mikael Åslund, regionchef på JM-bostad.

Kommunerna redo att ansvar
Kommunalråden i Nacka, Huddinge, Stockholm och Vallentuna lyfter fram det egna ansvaret för genomförandet av Sverigeförhandlingen. Processerna behöver leda framåt och de hinder som uppstår ska röjas undan. Enligt Parisa Liljestrand, kommunstyrelsens ordförande i Vallentuna, är ansvaret för genomförandet och processen gemensamt.

– Alla måste se till att de avtalade delarna hålls och alla måste hålla sig till det som är avtalat.

Hon får medhåll av Mats Gerdau, kommunstyrelsens ordförande i Nacka.

– Kroka arm med dem som vill samma sak, som känner ett ansvar för långsiktighet.

Partssammansatta styrelser ska ta åtaganden i mål
Insikten om att det inte är tillräckligt att avtalen är undertecknade finns hos alla aktörer. Sverigeförhandlarna Catharina Håkansson Boman och Hans Rode betonar att förhandlingen som metod är avgörande för att nå resultat. De menar att de har bidragit till att skapa samordning mellan infrastrukturinvesteringar och bostadsbyggande. En nyckel har varit att basera förhandlingarna på värdeskapande och nyttor. På så sätt har Sverigeförhandlingen kunnat bli ett gemensamt projekt med tydliga åtaganden. Det fortsatta arbetet kommer att bedrivas i samverkan i partsammansatta styrelser. Kommuner, stat och landsting kommer att tillsammans med andra berörda aktörer lösa problem under resan. Det gemensamma ansvarstagandet kommer att vara centralt – en förutsättning för att alla åtaganden kommer att bli genomförda.

Avbrutna förhandlingar om Östlig förbindelse
I Stockholmsregionen har den östliga förbindelsen diskuterats som förutsättning för en ökad framkomlighet. Sverigeförhandlingen har haft uppdraget att hitta finansiering för förbindelsen, men förra veckan avbröts förhandlingen när Stockholms stad lämnade negativa besked, något Mats Gerdau är besviken på.

– Det är väldigt tråkigt att Stockholm lämnat förhandlingen. Tråkigt för regionen, tråkigt för oss och tråkigt för tillväxten framförallt. Östlig förbindelse är viktig för regionens fortsatta utveckling.

Enligt Jan Valeskog, biträdande finansborgarråd i Stockholms stad, bör Östlig förbindelse vara ett statligt ansvar.

– Stockholm är inte beredda att finansiera en statlig väg, något vi sagt från början. Det skapar för stora åtaganden och det ansvaret ska staten ta. Den östliga förbindelsen kommer att byggas en dag, men idag saknas en budget. Vi har en hel del utmaningar i den här regionen.

Enligt Hans Rode, utredningssekreterare på Sverigeförbindelsen, kommer frågan tas upp igen.

– Vi har inte kastat in handduken om förbindelsen, vi har skjutit upp den och kommer att ta upp den igen.

Om Sverigeförhandlingen
Sverigeförhandlingen har skrivit avtal om:

 • Infrastrukturinvesteringar på totalt 25,1 miljarder för:
  • Tunnelbana Älvsjö – Fridhemsplan
  • Spårväg syd
  • Förlängning av Roslagbanan
  • Ny tunnelbanestation vid Hagalund
 • Kommunala åtaganden om att bygga 100 370 bostäder i Stockholm, Huddinge, Solna, Täby, Vallentuna och Österåker
 • 30 cykelobjekt för 477 miljoner i Stockholm, Huddinge och Täby

Bostadsforum är ett samarbete mellan Stockholms Byggmästareförening och Storsthlm. Syftet med Bostadsforum är att lyfta fram frågeställningar för bostadsbyggandet i länet som är gemensamma för både kommunerna och byggbranschen. Bostadsforum är också en mötesplats där kommunala politiker och tjänstemän och byggare kan träffas.

Läs mer om Sverigeförhandlingenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster