2017-02-09 | Nyhet

Flygfotografering förenklar bostadsplaneringen – Storstockholm har upphandlat nya ramavtal

Uppdragsbild

Foto: Bengt Säll

Kommunförbundet Stockholms Läns Geodataråd har tillsammans med Storstockholms 26 kommuner upphandlat ett nytt ramavtal för flygfotografering. Flygfoton är en förutsättning för ett effektivt, långsiktigt och hållbart samhällsbyggande.

Kommunförbundet Stockholms Läns Geodataråd har tillsammans med länets 26 kommuner upphandlat nya ramavtal som avser flygfotografering, flygburen laserskanning och fotogrammetrisk kartering för Stockholms län. Flygfoton är en grundförutsättning för att kommunerna ska kunna planera för vägar, bostäder, parker, friluftsliv och näringsverksamheter.

Storstockholms kommuner bygger nu i samma takt som under miljonprogrammets dagar och landskapet förändras i allt snabbare takt. Fördelen med flygfotografering är möjligheten att dokumentera hur en kommuns yta förändras i ett historiskt perspektiv. En annan fördel är att flygfoton kan användas som underlag för att göra kartor.

COWI AB vann upphandlingen av ramavtalet gällande flygfotografering och laserskanning. För ramavtal av fotogrammetrisk kartering gäller att samtliga anbud från SWECO Civil, COWI och Terratec antagits. Ramavtalen löper två år, med möjlighet till förlängning ytterligare två år och tillgodoser kommunernas behov av flygbildsproduktion på årsbasis, vilket är en förutsättning för ett effektivt, långsiktigt och hållbart samhällsbyggande.