2016-09-09 | Nyhet

Nu drar det energieffektiva nätverkandet igång

Runt om i Sverige börjar nu företagsnätverk att samlas, för att tillsammans energieffektivisera sina företag. Målet är att minska energianvändningen med 15 procent inom en tidsperiod om fyra år.

Runt om i Sverige börjar nu företagsnätverk att samlas, för att tillsammans energieffektivisera sina företag. I månadsskiftet augusti­ - september har över ett tiotal nätverk träffats för första gången på inbjudan av de regionala energikontoren och länsstyrelserna. Målet för nätverken är en gemensam minskad energianvändning med 15 procent under de fyra år som nätverken pågår.

I Stockholm har Stockholmsregionens energikontor samlat nio livsmedelsbutiker från Stockholms län för en första nätverksträff.

– Det är viktigt att jobba med energifrågan. I våra stora butiker är det stor energiförbrukning och att arbeta med dessa delar är viktigt både utifrån kostnaderna och miljösynpunkt, menar Gunilla Arenander, försäljningsledare inom ICAMaxi, som kommer att följa arbetet.

Under träffen fick företagen presentera sig, en introduktion till nätverksarbetet och arbetet med den egna energieffektiviseringen. Energikontorets roll blir att stödja företagen genom processen, och att hålla samman nätverken. Energikontoret hjälper också företagen med vilka stöd det finns att söka som passar just deras energiarbete.

– Jag tror att arbeta i nätverk är ett framgångskoncept. Butikerna kommer att sporra och inspirera varandra, säger projektledare Mia Simm, Stockholmsregionens energikontor.