Regionala miljödagen 2019

Plast – från innovation till förorening!

Plast är sedan länge ett av våra mest använda material men bidrar samtidigt till en av vår tids största föroreningar. Plastföroreningar finns i så gott som alla miljöer, plast finns snart i hela näringskedjan och konsekvenserna är långt ifrån överblickbara.

Vi ägnar hela Regionala miljödagen 2019 åt plast ur ett globalt, nationellt och regionalt perspektiv. Vi kommer att få höra om de senaste rönen och diskutera exempelvis vad en kommun kan göra för att minska plastanvändningen.

Regionala miljödagen riktar sig i första hand till politiker, tjänstemän och andra i Stockholms län som arbetar med stadsplanering, hållbarhetsfrågor eller miljö och hälsa.

Moderator: Per Ankersjö

Tid: Torsdagen den 11 april 2019, kl 08.30-16.00

Plats: Usine, Södermalmsallén 36, Stockholm

Lokal: Usine konferens, Bourgogne

Anmäl dig härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, senast den 28 mars

Seminarieavgift: 600:- exkl moms. Mat och dryck ingår.

Program med hålltider:

Kl. 8.30: Registrering och kaffe

Kl. 9.00: Inledning: Thomas Fredriksson, processledare, Storsthlm, Per Ankersjö, moderator, Katarina Luhr, miljöborgarråd, Stockholms stad

Pass 1: Plastutmaningen i ett globalt och nationellt perspektiv

Bethanie Carney Almroth, docent, Göteborgs universitet, talar om plast i haven ur ett globalt perspektiv.

Jon Engström, enhetschef, Naturvårdsverket, berättar om hållbar plastanvändning i ett nationellt perspektiv.

Workshop pass 1 inkl. kaffe

Pass 2: Plastutmaningen i ett regionalt och lokalt perspektiv

Charlotta Brask, hållbarhetschef, Region Stockholm, beskriver hur regionen arbetar med att minska miljöpåverkan av plast.

Margaretha Bergh, hållbarhetspecialist, Upphandlingsmyndigheten, visar på olika möjligheter att använda upphandling som verktyg.

Kl. 12.10-13.00: Lunch

Fortsättning pass 2: Goda regionala och lokala perspektiv

Maria Azzopardi, projektledare, Stockholms stad, presenterar stadens handlingsplan för minskad spridning av mikroplast.

Cecilia Bertholds, agronom, Käppalaförbundet, berättar om Käppala arbetar med mikroplaster i uppströmsarbetet.

Maria Elander, projektledare, IVL, berättar om hur man genom automatisk sortering av kläder skapar ökade möjligheter att minska miljöpåverkan från textilier.

Pär Larshans, hållbarhetschef, Ragn-Sells, berättar om plastens roll i en cirkulär ekonomi.

Kl. 14.15-14.30: Paus

Pierre Nystedt, idrottsanläggningschef, Danderyds kommun, beskriver hur kommunen arbetar för att minimera miljöpåverkan från konstgräsplaner.

Gunilla Isgren, miljöutredare, Botkyrka kommun, berättar om erfarenheter från kravställning i upphandling av plastprodukter.

Workshop pass 2 med paneldiskussion. Hur kan vi minska plastens miljöpåverkan? Vilka verktyg har kommunen att arbeta med, exempelvis upphandling.

Kl. 15.50-16.00: Sammanfattning av dagen

Välkommen!

Regionala miljödagen arrangeras av Storsthlm i samarbete med Centrum för arbets- och miljömedicin, Tillväxt- och regionplaneförvaltningen inom Region Stockholm, Stockholms stad samt Länsstyrelsen i Stockholms län.