Företagsnätverk för energieffektivisering

Energikontoret Storsthlm driver ett företagsnätverk för energieffektivisering. I nätverket stöttar vi företag att effektivisera sin energianvändning med 15 procent och att etablera ett systematiskt och strukturerat energiarbete.

Nätverk över hela landet

Över hela landet arbetar företag med energieffektivisering genom att delta i regionala företagsnätverk. Projektet ska hjälpa små och medelstora företag att effektivisera sin energianvändning med 15 procent under en fyraårsperiod. I landet finns 35 nätverk på plats med drygt 300 deltagande företag. Energimyndigheten stödjer företagsnätverken med medel från den Europeiska regionala utvecklingsfonden. Läs mer om energieffektiviseringsnätverken härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Energieffektiviseringsnätverket livsmedelshandel region öst

I Stockholmsregionen driver Energikontoret Storsthlm ett nätverk med tio livsmedelsbutiker. Det är butikerna ICA Maxi Barkarbystaden, ICA Maxi Haninge, ICA Maxi Nacka, ICA Maxi Häggvik, ICA Maxi Lindhagen, ICA Maxi Södertälje, ICA Maxi Solna, ICA Maxi Värmdö och ICA Maxi Östersund, samt följeföretaget ICA Maxi Nynäshamn.

Alla företagen har genomfört en energikartläggning och därefter tagit fram en handlingsplan med energiåtgärder som de succesivt genomför. De har antagit en energipolicy och är på god väg att bygga upp ett systematiskt energiledningssystem vilket ger förutsättningar att energiarbetet fortsätter efter att projektet slutat 2021. Beräkningar visar att nätverket kommer att ha energieffektiviserat med minst 15 procent vid projektslutet.

Åtgärder för att spara energi

Butikerna i nätverket har genomfört en hel rad med åtgärder för energieffektivisering. Här kommer några exempel:

 • Bytt ut belysningsarmaturen till energisnål LED-belysning.
 • Fyra av butikerna har installerat solceller på taket.
 • Ersatt kyl- och frysanläggningen till en mer energieffektiv samtidigt som man bytt till klimatvänliga köldmedier.
 • Installerat modern återvinning av värmen från kyl- och frysanläggningen. Den värmen räcker till att värma upp butikerna delar av året.
 • Sett över drifttider för belysning, ventilation, bakugnar med mera.
 • Optimerat ventilation med avseende på koldioxid och möjlighet att återcirkulera luft. Även behovsanpassning av luftflöden.
 • Tagit fram energistatistik för att kunna följa utveckling på verksamhetsnivå.
 • Infört ett systematiskt sätt att arbeta med energifrågor med energipolicy, utbildning av personalen, handlingsplan för energiåtgärder och ett årshjul med åtgärder som ska göras återkommande varje år.

Vad är energieffektiviseringsnätverk?

Energieffektiviseringsnätverken är regionala företagsnätverk där små och medelstora företag får hjälp och stöd i sitt arbete med att sänka energianvändningen i företaget. Nätverken består av 8-16 företag med en energianvändning över en gigawattimme per år (GWh/år). En nätverkskoordinator leder nätverken och har en energiexpert kopplad till sig som ger stöd och råd. Båda är utsedda av Energimyndigheten. Nätverken arrangerar ett flertal träffar per år. Nätverken startade under 2016 och pågår till 2021.

EUenergimyndigheten

Aktuellt

 • Alla

  (5)

 • Press

  (0)

 • Kalenderhändelse

  (0)

 • Nyhet

  (5)

Visa filtrering
Inga resultat Ingen sökterm
Ladda fler